WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

dotyczące usług poligraficznych świadczonych za pośrednictwem portalu presi.pl

1. PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

Materiały do druku powinny zostać przygotowane, przekazane i zaakceptowane zgodnie ze specyfikacją „Przygotowanie materiałów do druku”: Link do: Przygotowanie materiałów do druku

2. PODSTAWOWE NORMY JAKOŚCIOWE

Gotowy produkt powinien zostać wykonany zgodnie z umową oraz wytycznymi przekazanymi przez Klienta z zachowaniem wszelkich dopuszczalnych norm drukarskich oraz introligatorskich. Poniżej zostaną przedstawione wszelkie dopuszczalne odchylenia od ideału spowodowane ograniczeniami technologicznymi oraz mechanicznymi maszyn i urządzeń. Na ograniczenia technologiczne mają wpływ np. jakość surowców użytych do produkcji, za które właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności oraz ograniczenia mechaniczne maszyn, przy pomocy których zostaje wykonane zlecenie.

Powrót na górę

2.1 Druk.

Do druku powinien zostać dostarczony wzór kolorystyczny umożliwiający wykonanie odbitki drukowej zgodnie z nim. Wzory kolorystyczne dostarczone do druku muszą być jednolite. Wzorami kolorystycznymi w ramach portalu presi.pl może być:
• standard ISO – druk z pomiarem paska kontrolnego,

Dodatkowo należy pamiętać, że na kolorystykę arkusza drukowego ma wpływ jego dalsze uszlachetnianie:
• lakier UV,
• lakier dyspersyjny oraz offsetowy,
• laminowanie folią błysk oraz matt.
Uwaga!
Uszlachetnianie może zmienić kolorystykę gotowego produktu w sposób, którego właściciel portalu presi.pl nie jest w stanie przewidzieć.

Powrót na górę

2.1.1 Standard ISO

Standard ISO – druk bez wzoru kolorystycznego oraz akceptacji Klienta Druk zostanie wykonany na standardowe kolorów CMYK zgodnie z normą ISO 12674-2. Na kolorystykę druku bezpośredni wpływ ma wybrany przez Klienta surowiec. Jeśli jego biel nie spełnia założeń kolorystyki normy ISO 12647-2, to zastrzegamy sobie prawo możliwej rozbieżności kolorystycznej.

Powrót na górę

2.2 Metody kontroli jakości kolorystycznej druku.

CGS Drukarnia Sp. z o.o. posiada dwa densytometry GretagMacbeth D19C oraz Image Control firmy Heidelberg.
Gretagmacbeth D19C warunki pomiaru:
• Czarna podkładka
• Gęstości optyczne status E wg DIN
• Brak filtra UV
• Filtr polaryzacyjny

Image Control – Jest to urządzenie umożliwiające druk zgodny z normą ISO 12647-2 z zachowaniem trzech zakresów tolerancji: „wąska”, „średnia”, „szeroka”. Ponadto podczas wznowienia zlecenia drukowanego wcześniej istnieje możliwość druku zgodnego z poprzednią wersją, z zachowaniem identycznych parametrów. Image Control generuje również raporty z druku zleceń, co pozwala na pełniejszą kontrolę nad jakością wydrukowanego zlecenia. Druk odbywa się w ustandaryzowanym oświetleniu D50. Świetlówki na maszynach drukujących wymieniane są sukcesywnie raz w roku.

Powrót na górę

2.2.1 Druk bez wzoru kolorystycznego oraz akceptacji Klienta.

Dopuszczalne odchylenia kolorystyki w nakładzie od wzorca, dla: druku według parametrów Lab dla poszczególnych kolorów, zgodnie z normą ISO 12647-2 „Technologia poligraficzna. Kontrola procesów wykonywania wyciągów barwnych, odbitek próbnych i nakładowych.”

Dopuszczalne odchylenia CIELab deltaE ab pomiędzy:

K C M Y
Odbitką próbną a
odbitką nakładową
4 5 8 6
Odbitkami
nakładowymi
2 2,5 4 3

* norma przyjęta w drukarni CGS : EM deltaE <= 3

Powrót na górę

2.3 Pasowanie kolorów.

Dopuszczalne odchylenia pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych mierzonych na środku arkusza dla liniatury rastra 175 lpi:
Akceptowalne <= 0,2 mm
Nieakceptowalne > 0,2 mm

Powrót na górę

2.4 Druk z użyciem lakierów.

Warstwa lakierowa powinna być położona równo i bez żadnych ubytków, dopuszczalne są następujące różnice w pasowaniu lakieru względem obrazu:

Lakier olejowy Lakier dyspersyjny Lakier UV
Akceptowalne <= 0,2 mm Akceptowalne <= 1 mm Akceptowalne <= 1 mm
Nieakceptowalne > 0,2 mm Nieakceptowalne > 1 mm Nieakceptowalne > 1 mm

Ze względu na specyfikę procesu drukowania offsetowego towarzyszy mu zjawisko falowania papieru w przypadku występowania tego zjawiska może wystąpić sytuacja, w której utrzymanie norm lakierowania nie będzie możliwe. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca bez lakieru. Dodatkowe uszlachetnienie poprzez nałożenie folii matt, błysk lub lakieru UV może spowodować zmianę kolorystyki w sposób nieprzewidywalny, uzależniony od grafiki na wydruku. Za zmianę kolorystyki po dodatkowym uszlachetnieniu drukarnia nie ponosi odpowiedzialności ponieważ zmiany następują w sposób niezależny od drukarni i w żaden sposób nie podlegający jakimkolwiek pomiarom.

Powrót na górę

2.5 Ocena skali błędu.

Ocena skali błędu zostanie podana na podstawie składek rewizyjnych, które są odkładane podczas każdego procesu produkcyjnego według poniższych ilości:

Nakład Częstotliwość kontroli
0 - 1000 pierwszy, środkowy i ostatni arkusz
1000 - 5000 co 500 ark.
5001 - 10000 co 1000 ark.
10001 - 15000 co 1500 ark.
15001 - 20000 co 2000 ark.
20001 - 25000 co 2500 ark.
25001 - 30000 co 3000 ark.

Powrót na górę

2.6 Procesy inroligatorskie.

Do każdego procesu introligatorskiego powinna być przygotowana zaakceptowana przez Klienta makieta poglądowa, według której zostanie wykonana praca. Makieta powinna przedstawiać dokładny zamysł Klienta oraz być zaopatrzona w niezbędne komentarze umożliwiające poprawne wykonanie zlecenia. W przypadku dodatkowych elementów (wklejki, wrzutki, inserty, itp.) makieta powinna przedstawiać dokładne ich umieszczenie w pracy. Wszystkie uwagi zawarte w makiecie powinny zostać potwierdzone e-mailem. W przypadku, gdy Klient zleci wykonanie makiety zostanie ona wykonana odpłatnie. Cena makiety uzależniona będzie od trudności jej wykonania i potrzebnego do jej wykonania surowca. Ze względu na brak dostępności surowca lub dopracowania szczegółów wykrojnika wykonanie makiety może spowodować przesunięcie terminu realizacji zlecenia.

Powrót na górę

2.6.1 Krojenie arkuszy.

Dopuszczalne odchylenia podczas krojenia arkuszy na pojedyncze użytki:
Akceptowalne <= 1 mm
Nieakceptowalne > 1 mm

Powrót na górę

2.6.2 Falcowanie i perforacja.

Odchylenia łamu od linii zadanej uwarunkowane jest procesami poprzedzającymi takimi jak krojenie i wynosi 1,0 mm. W przypadku, gdy ulotka poddawana jest oprócz krojenia oraz falcowania dodatkowym procesom jak sztancowanie należy przyjąć, że odchylenie złamu do lini złamu może zwiększyć się do 2 mm.
Dopuszczalne ułożenia odchylenia stron w składce względem siebie oraz stron pomiędzy sobą wynosi:
• dla składki 4-ki bez bigu +/- 0,5 mm
• dla składki 4-ki z biegiem +/- 1,0 mm
• dla składki 8-ki +/- 1,0 mm
• dla składki 12-ki i większych +/- 1,5 mm

Powrót na górę

2.6.3 Sztancowanie.

Proces sztancowania polega na automatycznym wycięciu lub położeniu bigów na arkuszu drukowym. Za prawidłowo wykonane sztancowanie uważa się sztancowanie wykonane w sposób zgodny z wytycznymi Klienta – plik na wykrojnik w dostarczonych materiałach produkcyjnych (po wcześniejszej weryfikacji technologicznej). W procesie sztancowania konieczne jest wykonanie zamków umożliwiających prawidłowe prowadzenie arkusza po wykonaniu nacięć przez wykrojnik. Zamki wykonywane są po przez nacięcie noży wykrawających przez specjalne urządzenie. Grubość zamków uzależniona jest od grubości tarczki nacinającej i może zostać ustalona przed rozpoczęciem procesu sztancowania na wyraźne życzenie Klienta.

Powrót na górę

2.6.4 Oprawa zeszytowa.

Poprawnie wykonana oprawa zeszytowa charakteryzuje się tym że:
• zszywki nie są zbyt mocno zaciśnięte powodując rozrywanie się składek we wnętrzu oprawy w miejscu łamu
• ilość użytych zszywek jest zgodna ze zleceniem Klienta
• prawidłowo utrzymują połączenie krawędzi zeszytu
• końcówki zszywek nie zachodzą na siebie

W standardowo wykonanej oprawie zeszytowej zszywki zostają umieszczone w ¼ wysokości grzbietu mierzonej od stopki do główki. Zszywki nie powinny ulegać przesunięciu zarówno w pionie jak i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenia w gotowym produkcie: Położenie w pionie - zszywki płaskie
Akceptowalne <= 5 mm / Nieakceptowalne > 5 mm

Położenie w pionie kompletu zszywek oczkowych
Akceptowalne <= 1 mm / Nieakceptowalne > 1 mm

W przypadku oprawy oczkowej nie dopuszczalne są przesunięcia pojedynczych zszywek oczkowych powodujące zwiększenie lub zmniejszenie odległości między nimi uniemożliwiające swobodne wpięcie ich do segregatora. Standardowy rozmiar oczek wynosi 6 mm, natomiast rozsunięcie wynosi 80 mm mierzone od środka oczek. Ilość, rodzaj oraz kształt zszywek powinna zostać podana przez Klienta zlecającego pracę przed rozpoczęciem oprawy.

Powrót na górę

2.7.5 Oprawa klejona.

Oprawę klejoną można podzielić na dwie oprawy
• oprawa klejona
• oprawa szyto-klejona
Wybór oprawy uzależniony jest od dalszego przeznaczenia użytkowego oprawianej pozycji. Minimalna grubość grzbietu wynosi 2 mm, natomiast maksymalna grubość grzbietu wynosi 60 mm. Oprawa klejona przeznaczona jest do pozycji drukowanych na niższych gramaturach (70 – 135 g/m2 przy założeniu, że grubość grzbietu nie będzie mniejsza niż 2 mm), których przewidywany czas użytkowania będzie w przedziale od kilku do kilkunastu tygodni (czasopisma, miesięczniki itp.).
W przypadku oprawy klejonej grzbiet oprawy składający się z kilku składek ułożonych jedna za drugą poddawany jest ścinaniu a następnie frezowaniu następnie na miejsce poddane procesowi frezowania podawany jest klej, który łączy pojedyncze kartki w blok, do którego zostaje przyklejona okładka.

W przypadku oprawy klejonej należy pamiętać że:
• w przypadku klejenia w linii papierów trudno wsiąkliwych (MWC, LWC) może dochodzić do zjawiska penetracji kleju do wewnątrz bloku. Zjawiska penetracji kleju nie da się zupełnie wyeliminować bez wpływu na wytrzymałość klejenia w grzbiecie. CGS Drukarnia dołoży wszelkich starań żeby efekty tego zjawiska zminimalizować.

Wytrzymałość oprawy klejonej bezszwowej mierzona jest za pomocą Pulltestera. Ilość kartek jaka powinna być testowana w pojedynczej książce klejonej to:
a) 3 kartki równomiernie rozłożone w egzemplarzu dla książek o grubości grzbietu ≤ 1 cm,
b) 5 kartek równomiernie rozłożonych w egzemplarzu dla książek o grubości grzbietu > 1 cm.

Za prawidłowe uznane jest połączenie, które wytrzymuje obciążenie na wyrywanie pojedynczych kartek egzemplarza powyżej 4,5 N/cm. CGS Drukarnia nie posiada Pulltestera, ale może zlecić takie badanie wytrzymałości na wyraźne życzenie Klienta.

Wytrzymałość oprawy klejonej bezszwowej można zbadać metodą organoleptyczną.
Za prawidłowe uznane jest połączenie, którego składki (kartki) nie wypadają się w wyniku normalnego otwierania egzemplarza.

Dodatkowo wytrzymałość klejenia uważa się za prawidłowe jeżeli trzymając za jedną ze środkowych stron egzemplarza i potrząsając mim lekko, strona utrzymuje wagę całego bloku oraz nie wypada.

• Klejenie boczne między okładką a wnętrzem zachodzi standardowo po 5 mm na każdą ze stron (druga strona okładki i pierwsza strona wnętrza oraz ostatnia strona wnętrza i trzecia strona okładki) i przykrywa obraz w miejscu klejenia. W przypadku rozkładówek między tymi stronami (łączony obraz/grafika na stronach) konieczne jest rozsunięcie ich po 5 mm na zewnątrz od grzbietu (łączenie obrazu przesunięte jest wówczas o 5 mm).
• Rozkładówki wewnętrzne powinny być rozsunięte od strony grzbietu po 1,5 mm na stronę.
• Możliwa jest sytuacja wystawania kleju do 1 mm poza big ograniczający klejenie boczne.
• Powinna zostać ustalona grubość grzbietu przed przygotowaniem materiałów do druku okładki (zależna od objętości i grubości surowca użytego do druku wnętrza).
• W przypadku nieprawidłowego układu włókien w papierze, w składkach wewnętrznych, może dochodzić do falowania w grzbiecie w miejscu klejenia, utrudniające otwieranie.
• Nieprawidłowy układ włókien w składkach wewnętrznych do oprawy (włókna prostopadle do grzbietu) jest często podyktowany formatem pracy, ekonomicznym układem stron/użytków na arkuszu drukowym oraz jakością druku – jednocześnie drukarnia nie ponosi za to odpowiedzialności.
• Wewnętrzne składki nie powinny być lakierowane w szczególności w grzbiecie, ponieważ znacznie osłabi to wytrzymałość oprawy klejonej.
• Zbyt duże zróżnicowanie gramatury okładki oraz wnętrza może powodować rozklejanie się gotowego produktu.

• Na wytrzymałość oprawy klejonej ma również wpływ format oprawianej pracy oraz miejsce klejenia (format albumowy lub grzbiet po krótszym boku, spowodują znaczne osłabienie wytrzymałości oprawy klejonej) – jest to spowodowane stosunkiem długości boku klejonego do długości boku prostopadłego do boku klejonego.
• Na wytrzymałość oprawy ma również wpływ układ włókien w składkach oraz okładce.

Oprawa szyto-klejona dedykowana jest do oprawy prac, których wnętrza drukowane są na papierach o wyższych gramaturach (od 135 g/m2 przy założeniu że grubość grzbietu nie będzie mniejsza niż 2 mm) a przewidywany czas użytkowania będzie od kilku do kilkunastu miesięcy (katalog części, podręczniki serwisantów itp.). W przypadku oprawy szyto-klejonej grzbiety składek ułożonych jedna za drugą łączony jest poprzez zszycie nićmi w blok a następnie w miejscu, w którym nastąpiło zszycie, podawany jest klej i zostaje przyklejona okładka. W przypadku tej oprawy nie występuje element frezowania.

W przypadku oprawy szyto-klejonej należy pamiętać że:
• klejenie boczne między okładką a wnętrzem zachodzi standardowo po 5 mm na każdą ze stron (druga strona okładki i pierwsza strona wnętrza oraz ostatnia strona wnętrza i trzecia strona okładki) i przykrywa obraz w miejscu klejenia. W przypadku rozkładówek między tymi stronami (łączony obraz/grafika na stronach) konieczne jest rozsunięcie ich po 5 mm na zewnątrz od grzbietu (łączenie obrazu przesunięte jest wówczas o 5 mm),
• możliwa jest sytuacja wystawania kleju do 1 mm poza big ograniczający klejenie boczne oraz końcówek nici użytych do zszycia składek w blok,
• w środku leg będą widoczne nici oraz może dochodzić do delikatnego występowania kleju w miejscach przejścia nici przez grzbiet legi,
• powinna zostać ustalona grubość grzbietu przed przygotowaniem materiałów do druku okładki (zależna od objętości i grubości surowca użytego do druku wnętrza),
• w przypadku oprawy szyto-klejonej może dochodzić do zadzierania w grzbiecie w miejscu cięcia, jest to spowodowane różnicą grubości grzbietu do reszty powierzchni oprawianej pracy.

Powrót na górę

2.8. Format gotowego wyrobu.

Format gotowego wyroby mierzony jest w dwóch wymiarach:
• Od grzbietu do boku przedniego wyrobu – szerokość
• Od boku górnego do boku dolnego wyrobu – wysokość
Format gotowego wyrobu powinien być zgodny z formatem określonym przez Klienta. Dopuszczalne odchylenia formatu w stosunku do zamówienia:
Akceptowalne <= 1 mm
Nieakceptowalne > 1 mm

Powrót na górę

2.9. Prostokątność.

Przycięte, prostopadłe krawędzie produktu powinny tworzyć kąt 90 stopni, odchylenie od prostokątności mierzone jest w odniesieniu do grzbietu i nigdy nie powinno przekroczyć 2 mm na dłuższym boku egzemplarza.
Akceptowalne <= 2 mm
Nieakceptowalne > 2 mm

Powrót na górę

2.10 Brak do nakładu.

Drukarnia zastrzega sobie prawo do odchyleń ilości gotowych produktów w stosunku do zamówienia:

Nakład Odchylenie maksymalne
< 50 000 1,5 %
> 50 000 - 200 000 1,0 %
>= 200 000 0,5 %
W przypadku powstania braku do nakładu lub wykryciu egzemplarzy wadliwych przez Klienta w ilości nie przekraczającej ilości podanych w tabelce reklamacja nie zostanie uwzględniona. Brak do nakładu wykryty w drukarni zostanie zgłoszony Klientowi przed wysyłką i jednocześnie faktura wystawiona za wykonanie pracy będzie automatycznie pomniejszona o powstały brak.

Powrót na górę